Particulieren

Belastingaangifte
Is voor u het doen van uw aangifte inkomstenbelasting een brug te ver, dan verzorg ik graag uw aangifte. Ik kan dat ieder jaar voor u doen; ik kan u ook wegwijs maken zodat u het bij ongewijzigde omstandigheden een volgend jaar zelf kunt.
Natuurlijk kan ik ook voor u een aangifte schenk- of erfbelasting verzorgen.

Fiscaal advies over
…..ieder onderwerp waarover u graag advies wilt hebben, bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van de verkoop- of aankoop van een eigen woning,
…..of een schenking aan uw kind.

Behartiging van uw belangen als u een geschil hebt (of dreigt te krijgen) met de Belastingdienst
* Voor u bezwaar maken tegen een te hoge belastingaanslag
* Zo nodig voor u een beroepsprocedure voeren
* Voor u een betalingsregeling treffen
* U begeleiden bij inkeer (opbiechten van verzwegen vermogen)

Second opinion
U bent er niet helemaal zeker van of het advies van uw adviseur voor u het beste is en hebt behoefte aan de mening van een ervaren fiscaal jurist.

Reacties zijn gesloten.