Advieskantoren

Op belastinggebied weet en kunt u veel, maar soms loopt u tegen de grenzen van uw kunnen aan en hebt u behoefte aan ondersteuning door een fiscaal specialist.

Loopt u vast in een geschil met de Belastingdienst, hebt u ondersteuning nodig bij een fiscaal vraagstuk of een beroepsprocedure? Met 25 jaar aan fiscale ervaring help ik u graag uit de brand.

Onderwerpen die mijn bijzondere belangstelling hebben:
* Vermogensetikettering en foutenleer (zie www.foutenleer.nl)
* DGA-problematiek (o.a. terbeschikkingstellingsregeling en gebruikelijk loon)
* Bronvraagstukken (onderneming, werkzaamheid)
* Conflictbegeleiding + opbouwen/herstellen goede relatie met de Belastingdienst
* Procesvoering (bezwaar- en beroepsprocedures) of de vermijding ervan
* Formeelrechtelijke aspecten (boetes, navordering, gelijkheids- en vertrouwensbeginsel)

Reacties zijn gesloten.